Energetska efikasnost, zaštita životne sredine

Energetska efikasnost i zaštita životne sredine

Opština Prijedor je, želeći da aktivnije učestvuje u borbi protiv klimatskih promjena, 2010. godine osnovala  lokalnu grupu za rad na pripremi i realizaciji projekata čiji je cilj borba protiv klimatskih promjena.
Pomenuta grupa okuplja predstavnike administrativne službe, javnih preduzeća i nevladinih organizacija:

 

  • Odjeljenje za privredu i poljoprivredu u administrativnoj službi Opštine Prijedor;
  • Odjeljenje za prostorno planiranje u administrativnoj službi Opštine Prijedor;
  • Odjeljenje za stambeno kopmunalne poslove u administrativnoj službi Opštine Prijedor;
  • „Vodovod“ a.d.
  • AD „Toplana“;
  • JP „Zavod za izgradnju grada“;
  • AD „Komunalne usluge“
  • ED“ Kozara“

Takođe, u pomenutoj oblasti, Opštini Prijedor u tehničkom i finansijskom smislu podršku pruža GIZ kroz projekat „Konsultacije za energetsku efikasnost“, USAID kroz projekat „Ekonomija energetske efikasnosti“, UNDP kroz Klaster za zaštitu životne sredine itd.