Info centar za investitore (IC) nalazi se u sastavu Agencije "PREDA-PD" od 2006. godine, a osnovan je sa ciljem da, pored pružanja svih relevantnih informacija potencijalnim investitorima na jednom mjestu, djeluje i kao uslužni servis. 

Osnovni zadaci Info centra za investitore ogledaju se u sledećim aktivnostima: 
- promocija opštine Prijedor i njenih potencijala kao povoljnog mjesta za ulaganje, poslovanje i život uopšte (teritorijalni marketing, priprema promotivnih materijala, direktni marketing, posjete privrednim i investicionim sajmovima, itd.), 
- saradnja sa potencijalnim investitorima i postojećim privrednicima u cilju informisanja o uslovima poslovanja, investicionim potencijalima, aktuelnim programima podrške i podsticajima na lokalnom, entiteskom i nacionalnom nivou, 
- identifikovanje potreba lokalne privrede i podrška pri rješavanju administrativnih i drugih problema, a u cilju povećanja konkurentnosti i podsticanja razvoja postojeće privrede. 

 

Iskustva IC kroz dosadašnje aktivnosti u mnogome mogu da utiču na smanjenje gubitka vremena i traženje adekvatnih informacija u procesima registracije preduzeća, ishodovanja dozvola, izvršenja procedura i drugih aktivnosti u investicionom procesu. 

 

IC dostupan je za sve potencijalne investitore i postojeće privredne subjekte koji žele da započnu ili olakšaju svoje poslovanje.
Proaktivan i partnerski odnos zasnovan na povjerenju i zajedničkim interesima, osnovno je opredjeljenje osoblja IC, ali i opredjeljenje svih zaposlenih u Agenciji "PREDA-PD". 

Sve dodatne informacije o Info centru za investitore i njegovim aktivnostima možete dobiti na www.investinprijedor.com