• 1-agency-preda-1.jpg
 • 2-agency-preda-123.jpg
 • agencija-preda-prijedor-1.jpg
 • agencija-preda-prijedor-3.jpg
 • agencija-preda-prijedor-4.jpg
 • agencija-preda-prijedor-6.jpg
 • agencija-preda-prijedor-8.jpg
Djelatnost

Agencija obavlja stručne i druge poslove i to:

 1. Ekonomski razvoj opštine Prijedor kroz realizaciju Strategije ekonomskog razvoja opštine Prijedor,
 2. Uspostavljanje i razvoj partnerstva između javnog, privatnog i nevladinog sektora,
 3. Izgradnja jakog i uspješnog privatnog sektora malih i srednjih preduzeća,
 4. Promocija poslovnih, trgovinskih, investicionih, komercijalnih i drugih ekonomskih odnosa unutar opštine i regije,
 5. Promocija i prezentovanje privrednih potencijala i ponude opštine Prijedor i povećanje i podrška uspješnosti i integriteta u poslovnoj okolini opštine u cilju privlačenja domaćih i stranih donatora i investitora,
 6. Pružanje pomoći realizaciji direktnih domaćih i inostranih ulaganja u privredu,
 7. Organizovanje, prikupljanje i obrada pravnih i drugih informacija koje su od interesa za privredne subjekte,
 1. Podrška ekonomskim i reformskim inicijativama unutar regije,
 2. Analiziranje položaja i razvoja privrede, te podsticanje ulaganja u privredne aktivnosti, kreiranje stimulativnog poslovnog ambijenta na području lokalne zajednice, promociju preduzetništva i inovatorske djelatnosti, uvođenja novih proizvoda, stručne i konsalting usluge i sl,
 3. Podrška i provođenje podsticajnih mjera za stvaranje većeg broja MSP i preduzetništva, organizovanjem poslovnih inkubatora, tehnoloških parkova i centara za razvoj i poslovnih udruženja,
 4. Identifikacija, prikupljanje, priprema i izrada projekata iz svih oblasti                          (infrastrukturna podrška, industrija, zanatstvo, zašita životne sredine i energetska efikasnost, turizam i ruralni razvoj i sl.), koji će omogućiti razvoj malih i srednjih preduzeća,
 5. Koordinacija aktivnosti na planu obezbjeđivanja i korišćenja sredstava za finansiranje programa, projekata i poduhvata malih i srednjih preduzeća, u cilju zapošljavanja ljudi, profitabilnosti preduzeća i ekonomskog jačanja lokalne zajednice, pristup informacijama i resursima potrebnim za uspješno poslovanje, sistem tržišnih informacija, 
 6. Davanje podrške i učešće u programima za povećanje zapošljavanja, stručno obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika, treninge i savjetovanja, edukaciju i profesionalno usavršavanje, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja,
 7. Davanje podrške privrednim subjektima u njihovoj inovatorskoj djelatnosti i pružanje podrške u osvajanju novih tehnologija i pronalazaka,
 8. Davanje podrške za učestvovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima i specijalizovanim izložbama u zemlji i inostranstvu, izradu promotivnog materijala,
 9. Uspostavljanje koordinirane saradnje sa lokalnom upravom, Vladom, poslovnim bankama i drugim institucijama direktno ili preko preko različitih oblika interesnog udruživanja, saveza i dr.,
 10. Saradnja sa drugim  domaćim i međunarodnim agencijama, asocijacijama, savezima agencija, konzorcijima, fondacijama i svima koji imaju iste ili slične ciljeve i interese,
 11. Uspostavljanje informativne mreže, praćenje i servisiranje, dokumentovanje aktuelnih i budućih programa - državnih i međunarodnih, kao i priprema lokalnih aktera za učešće u razvoju opštine,
 12. Obezbjeđivanje pravnih, tehničkih, tehnoloških i ekonomskih izvora koji će pomoći opštini da dostigne Evropske standarde, potpomaganje kooperacije i ekonomskih integracija sa susjednim opštinama, a sve u cilju približavanja Evropskim integracijama,
 13. Praćenje, analiziranje i izvještavanje Osnivača o rezultatima podsticajnih mjera,
 14. Obavljanje i drugih poslova u vezi s podsticanjem privrednog razvoja u skladu sa Zakonom, Statutom ili zahtijevom Osnivača.