• 1-agency-preda-1.jpg
  • 2-agency-preda-123.jpg
  • agencija-preda-prijedor-1.jpg
  • agencija-preda-prijedor-3.jpg
  • agencija-preda-prijedor-4.jpg
  • agencija-preda-prijedor-6.jpg
  • agencija-preda-prijedor-8.jpg
Agencija PREDA-PD:

Grad Prijedor je dobio svoju razvojnu agenciju 2006.godine, čije osnivanje je imalo za cilj jačanje preduzetništva i poslovnog ambijenta na lokalnom nivou.

Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“ je osnovana 22.12.2006. godine Odlukom broj 01-022-129/06 od strane SO Prijedor. Registrovana je kod nadležnog suda 18.06.2007.godine.

 

Misija Agencije je promocija preduzetništva, trening i podrška malim i srednjim preduzećima (MSP), stvaranje novih radnih mjesta i ukupno poboljšanje ekonomske situacije u opštini Prijedor.

PRAVNI OSNOV:


Agencija je osnovana u skladu sa Zakonom o podsticaju razvoja preduzetništva i malih i srednjih preduzeća Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 64/02, 34/06) i Zakonom o javnim službama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/92).
U kasnijim godinama izvršeno je usklađivanje osnivačkih akata Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“ sa Zakonom o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 68/07), Zakonom o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća-Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik RS”, broj 23/09), Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/10), Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 119/10).