• ruralni_razvoj_1.jpg
  • ruralni_razvoj_2.jpg
  • ruralni_razvoj_3.jpg
  • ruralni_razvoj_4.jpg

Prije dvadeset-ak godina, članice EU, izradile su opsežnu analizu stanja ruralnih regija. Analiza je pokazala, da postoje tri stalne grupa problema po kojima se mogu podijeliti ruralna područja, koji su temelj projekcije njihovog razvoja: To su:

1. Pritisak modernog života zahvata ruralna područja lako dostupna iz velikih gradova ili uz glavne putne pravce i Sredozemno priobalje. Ona su uglavnom gusto naseljena, privredno razvijena (intenzivna, onečišćujuća poljoprivreda, nečisti industrijski pogoni), s brojnim sekundarnim rezidencijama, turističkim i rekreacionim objektima, razvijenim uslugama, brojnim domaćinstvima s mješovitim izvorima prihoda.
2. Ruralno propadanje, jer svi koji mogu i žele, napuštaju selo, ostaju stariji, pada natalitet, a mortalitet raste. To snižava standard života i kulturu stanovanja. Poljoprivredno zemljište se zapušta. Porodična imanja su u pravilu mala i ne osiguravaju punu zaposlenost. Radnih mjesta izvan poljoprivrede je premalo, pa je malo domaćinstava s dvojnim izvorom prihoda, što generira siromaštvo. Sve to obilježava područja udaljenija od gradova.
3. Položaj marginalnog područja, teže pristupačnog (otoci, planine), je još više bez perspektive i ukazuje se još naglašenije ruralno propadanje od prethodnih slučajeva. Razvojni izgledi su slabi, jer je ulaganje u osnovnu socijalnu i tehničku infrastrukturu izrazito skupo, te mu je upitna racionalnost.
Glavni ciljevi i prioriteti politike ruralnog razvoja na nivou EU su uglavnom isti za sve zemlje članice i usmjereni su na unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora, povećanja kvaliteta života i zaštitu životne sredine u ruralnom području. Osnovni elementi ruralne politike sa kojima se služe članice EU sadržani su i u planovima i programima ruralnog razvoja zemalja koje vode pregovore o ulasku u EU, s tim što su prisutne određene razlike koje proizlaze iz specifičnosti pojedinih zemalja. Način na koji pojedine zemlje koriste sredstva iz drugog stuba fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, razlikuje se od zemlje do zemlje i definisan je njihovim nacionalnim planovima za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja, kao i planovima za korišćenje pretpristupnih pomoći kojima raspolažu nove zemlje članice.
Aktuelne društveno-ekonomske promjene, kako u Republici Srpskoj tako i u samoj opštini Prijedor, imaju izuzetno složen uticaj na agrarni sektor kao dominantne privredne grane ruralnih područja. Tokom dosadašnjeg tranzicionog perioda kroz koji je prolazila i ova opština, glavna pažnja bila je usmjerena na organizacione, institucionalne i probleme strukturnog prilagođavanja agrarnog sektora. Rješavanje jednako složenih ekonomskih i socijalnih problema ruralnih područja ove opštine potisnuto je u drugi plan. Zbog toga su izostajali sveobuhvatniji i sistematičniji napori na stvaranju efikasnih načina za aktiviranje značajnih potencijala ruralnih područja ove opštine. Nedostatak detaljnog razmatranja razvoja ruralnih područja mogla bi biti prepreka održivom razvoju svih dijelova opštine Prijedor, što bi još više povećalo stvoreni debalans između razvijenosti ruralnih i urbanih područja.