• preda-prijedor1.jpg
  • preda-prijedor2.jpg
  • preda-prijedor3.jpg
  • preda-prijedor4.jpg
  • preda-prijedor5.jpg
  • preda-prijedor6.jpg

Agencija je otpočela aktivnosti na praćenju funkcionisanja tržišta rada, konkretnim praćenjem fluktuacija na tržištu rada, ali i uključivanjem u projekte vezane za tržište radne snage, čime se stvara bitna osnova za dalje aktivnosti i mjere koje bi u narednim periodima mogle bite definisane, te usmjerene na iznalaženje mogućnosti za smanjenje nezaposlenosti na području naše opštine.
Shodno pomenutom, Agencija kontinuirano provodi anketiranja mladih, nezaposlenih lica sa područja Grada Prijedora, te shodno dobijenim rezultatatima u saradnju sa Gradskom administracijom donosi, odnosno preduzima konkretne aktivnosti za poboljsanje njihovog polozaja na trzistu rada. Kako bi upotpunila aktivnosti praćenja funkcionisanja tržišta rada na području Grada, Agencija kontinuirano prati i obrađuje informacije o prirodnom priraštaju stanju obrazovnog sistema opštini Prijedor, pregledu i broju nezaposlenih lica, strukturi zaposlenih na području opštine Prijedor, te pregledu i strukturi penzionerske populacije na podrucju opštine.
Aktivnosti se sprovode u saradnji sa lokalnim partnerima, koji su na direktan ili indirektan način vezani za ovu tematiku. Cilj aktivnosti je povećanje efikasnosti i efektivnosti u procesima upravljanja kretanjima na tržištu rada.