Predstavnci Agencije PREDA Goran Rodić i Zoran Dimitrijević,kao jedini učesnici iz BiH, su prisustvovali prvom sastanku i radionici za vodeće partnere u okviru horizontalnih i modularnih projekata prvog  poziva INTERREG MED programa. Sastanak je održan u periodu od 8-10. Novembra u Nici u Francuskoj. Cilj ovog programa  je promocija održivog rasta u mediteranskom području podrškom  inovativnih koncepata i prakse, te razumnog korištenja resursa podržavajući društvene integracije kroz integrisani teritorijalni pristup koi se temelji na saradnji.

 

U programu učestvuje ukupno 13 zemalja (10 članica EU i 3 IPA zemlje). Ukupni budžet Programa iznosi 265 miliona evra i sastoji se od 224 miliona evra iz ERDF-a (Evropski fond za regionalni razvoj), 9 miliona eura iz IPA-e (Instrument za pretpristupnu pomoć) i nacionalnog kofinansiranja).

Upravni odbor Interreg MED programa odobrio je četrdeset devet(49) modularnih projekata i osam(8) horizontalnih projekata u prvom pozivu. Agenciji PREDA u partnerstvu sa organizacijama iz Evropske unije odobrena su dva projekta i to jedan modularni i jedan horizontalni projekat.

Razlika između ova dva tipa projekata je činjenica da horizontalni projekti podržavaju  modularni pristup  stvarajući vezu između programskih ciljeva i pojedinačnih projekata, sakupljanjem, razvojem i dijeljenjem informacija i rezultata. Oni neće uticati na  realizaciju teritorijalnih ciljeve, već sakupljati rezultate te olakšati prijenos znanja i rezultata modularnih projekata na ostatak zajednice.

Nakon radionice sa vodećim partnerima prvog poziva održan je i kick off sastanak horizontalnog projekta TALIA na kome su se dogovorili vremeski rokovi i izlazni rezultati realizacije projekta. Sa druge strane sastanak je omogućio da se svi članovi konzorcijuma  uzajamno upoznaju i  da se na najefikasniji način podele  zaduženja  koja su definisana projektom.

 

 

 

 

 

Vijesti iz Agencije