Udruženje Program Prijedor iz Trenta i Agencija lokalne demokratije Prijedor (ALD) objavljuju konkurs za odabir kandidata za učešće u obuci na temu “PARTICIPATIVNO PLANIRANJE LOKALNOG SOCIO-EKONOMSKOG RAZVOJA” u Prijedoru – Republika Srpska – Bosna i Hercegovina.

 

PERIOD REALIZACIJE OBUKE: 18. april 2017. – 6. maj 2017.

 

MJESTO REALIZACIJE:  Prijedor (RS/BiH) od 18. aprila do 22. aprila 2017. godine

                                                        Trento (Italija) od 2. maja do 6. maja 2017. godine

 

MAKSIMALAN BROJ UČESNIKA: 16

 

LOKACIJA: Dio obuke realizovaće se u Prijedoru u prostoru Agencije lokalne demokratije, Grada Prijedora ili drugih institucija ili organizacija koje će biti naknadno definisane, dok će se drugi dio obuke realizovati u prostorijama Autonomne Pokrajine Trento (Italija).

 

SADRŽAJ OBUKE:

 • Proces razvoja baziran na lokalnim resursima
 • Participativni pristup području
 • Metodologija koja se koristi u participativnom planiranju

 

 a) Akteri i područje
       a1) Identifikacija aktera
       a2) Ključni akteri

  b) Pejzaž
       b1) Vizuelna analiza
       b2) Ručne mape i participativna kartografija
       b3) Agro-ekološko mapiranje

  c) Rekonstrukcija istorije područja
       c1) Intervjui
       c2) Sagledavanje informacija iz tri ugla
       c3) Analiza dokumentacije

  d) Agrarni sistemi
       d1) Osnovni sistemi proizvodnje
       d2) Osnovni sistemi u poljoprivredi

  e) Socio-ekonomska analiza       e1) Socio-ekonomske procjene

 • Pogodnosti i potencijali za razvoj područja
 • Elementi  Land evaluation” sistema
 • Zajedničko informisanje aktera područja i širenje novih aspekata
 • Priprema analize stanja područja
 • Organizovanje interesnih grupa područja
 • Poznavanje modela udruživanja

Napomena: Tokom dijela obuke u Trentinu, pored predavačkog dijela, biće organizovani i obilasci, sastanci i radionice koje se odnose na praktična iskustva u teritorijalnom planiranju u Trentinu.

 

 

 

LOGISTIČKA PODRŠKA ZA PUTOVANJE U TRENTINO (ITALIJA): Udruženje Program Prijedor snosi troškove putovanja, smještaja i hrane učesnika u danima obuke u Trentinu.

OSNOVNI USLOVI ZA ODABIR KANDIDATA:

Minimum završena srednja škola iz oblasti društvenih nauka, ekonomije, poljoprivrede idr, da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, spreman za rad u grupi i širenje dobrih međuljudskih odnosa, da je uzrasta između 18 i 40 godina i da poznaje područje Prijedora.

 

PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI: koji se služe engleskim jezikom, koji su ranije upoznati sa temama participativnog lokalnog razvoja ili su učestvovali u projektima međunarodne ili međukulturalne saradnje, te kandidati koji su ranije učestvovali u aktivnostima koje je provodilo Udruženje Program Prijedor u Prijedoru. Takođe, prilikom odabira kandidata uzimaće se u obzir i njihova mobilnost odnosno posjedovanje automobila, motora ili bicikla, ali isto neće biti nužna stavka.

 

 

 

PRILIKOM ODABIRA KANDIDATA VODIĆE SE RAČUNA O: rodnoj ravnopravnosti, kao i o mogućnosti učešća svih kandidata, bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost, političko opredjeljenje ili njihov socijalni status.

 

PRIJAVA NA KONKURS: Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem elektronske pošte na ispod naznačenu e-mail adresu u ispod navedenom roku. Prijava treba da sadrži:

 • CV (biografija) maksimalne dužine dvije stranice, po mogućnosti jedan primjerak iste i na engleskom jeziku
 • Fotokopija važeće lične karte
 • Motivaciono pismo (maksimalna dužina 1 stranica)

 

ROK ZA PRIJAVU KANDIDATA: 4. mart 2017. godine

Prijavu sa biografijom, fotokopijom lične karte i motivacionim pismom dostaviti u Agenciju lokalne demokratije putem e-mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naznakom “Prijava na konkurs”. Za sve dodatne informacije obratiti se u kancelariju Agencije lokalne demokratije, adresa: Oslobodilaca Prijedora 6 (Zgrada Fonda zdravstvenog osiguranja) ili na telefon 052/241-100 i 241-101.

 

U Prijedoru, 24. februara 2017. godine

Vijesti iz Agencije